فکر کنم باید مشهد باشه که تاکسی هاش زرده. یاد تاکسی زردا به خیر!

0 Responses

Post a Comment

نظر شما چیست؟