پنجشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۶

April 19th, 2007

This is something personal.
I just wanna mark this date here forever.
April 19th, 2007

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما چیست؟

روز جهانی زن

به سنت نیک ده سال گذشته،  این هم پوستر امسال روز جهانی زن در کانادا. شعار امسال پوستر: "توانمندسازی زنان به برابری رهنمون خواهد شد....