دو یار دبستانی،
دو رفیق قدیمی
رفیق احمدی نژاد و رفیق چاوز

...

اگرچه این مطلب قدیمی است اما به دوباره خواندنش می ارزد:

برادرها به هم می آيند. چاوز يک نوع احمدی نژاد است. موجودی بی دانش، بی منزلت، بی پرنسيپ و هرج و مرج طلب و پوپوليست که در پی شهرت و نام جويی است و دچار پارانوياست.

موضوع:
0 Responses

Post a Comment

نظر شما چیست؟