دوشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۹۳

گلبهار: داستان یک عکس و چهار روزنامه

تهیه‌کننده و کارگردان: محمود عظیمائی۱ نظر:

نظر شما چیست؟

روز جهانی زن

به سنت نیک ده سال گذشته،  این هم پوستر امسال روز جهانی زن در کانادا. شعار امسال پوستر: "توانمندسازی زنان به برابری رهنمون خواهد شد....