دوشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۴

آمار رییس جمهور !

این مطلب از وبلاگ قدیمی دستنوشته ها به این صفحه منتقل شده است

از اونجا که هرچی نباشه ما آماری هستیم و ترک عادت هم موجب مرضه! بنابراین حیفم اومد گزارش یک تحقیق آماری از نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو که روزنامه اینترنتی روز منتشر کرده (که البته منبعش ومحققش رو فاش نکرده) رو روی سایت نذارم. از اونجا که نمی دونم روزآنلاین توی ایران فیلتر شده یا نه من متن این گزارش رو عیناً Copy - Paste می کنم .(قابل توجه دانشجویان آماری کهدنبال موضوع پروژه می گردن. موضوع از این توپ تر؟!):

نتايج يک تحقيق علمی از آمار تفکيکی انتخابات رياست جمهوری
آمار تقلبات انتخابات آشکار شد
کمال تهراني
۲۷ مرداد ۱۳۸۴
يک تحقيق مستند

همزمان با بالاگرفتن اين بحث در محافل سياسي و حتي بين مردم تازه ترين تحول در اين زمينه انتشار گزارش يک تحقيق موثق است که نشان مي دهد در تهران حداقل ۲۸۷ هزار راي و در اصفهان ۷۰ هزار راي که به نفع احمدي نژاد خوانده شده ساختگی است. با اين همه برخي از اصلاح طلبان اين موضوع را پي گيري نمي کنند زيرا توان بر دوش کشيدن هزينه ای را که چنين سخنی ايجاد می کند ندارند. رايج ترين واکنش ها سخنی است که يکی از برجسته ترين چهره های اصلاحات در مقابل دکتر مصطفی معين پيش کشيد. کاری است گذشته و دست گذاشتن بر آن به معنای زدن صدمه ای سخت به نظام است.

از سوی ديگر گفته می شود از سوی مقامات بالا، به صورت يک نظر شرعی از روحانيون داخل حکومت خواسته شده از هر نوع واکنشی نسبت به انتخابات گذشته که باعث تضعيف نظام در شرايط حساس موجود می شود خودداری کنند. يک منبع موثق گفته است که مقامات عالی در جلسه ای با مقامات اصلی نظام با اشاره به آن چه در پايان انتخابات رياست جمهوری آمريکا- سال ۲۰۰۰ – رخ داد از آنان خواسته مانند دموکرات های آمريکائی عمل کنند و بيش تر به فکر نظام باشند تا اين که چه کسی بر مسند است.

تحقيق آماری
گزارش اين تحقيق که با روش آماري انجام شده است، با اين توضيح شروع مي شود که همه انواع تقلب در انتخابات را نمي توان با روش تحليل آماري استخراج کرد و تنها نوعي از تقلب را که در جريان رای دادن و رای شماری در حوزه ها صورت می گيرد موضوع اين تحقيق بوده است. اعمالی مانند ريختن آرای اضافی به داخل صندوق هاي معين يا ممهور نکردن شناسنامه و امکان دادن به تکرار رای يک نفر. و اين ها افعالی است که در ابعاد وسيع صورت گرفته است. با اين توضيح روشن می شود انواع ديگر تقلبات و رای سازی و به حرکت آوردن گروه هائی با دستور و استفاده از امکانات حکومتی صورت گرفته اما در اين تحقيق به آن ها پرداخته نشده است.

اين گزارش در سه بخش تنظيم شده است : سطح کلان کشور ، تهران و اصفهان.

شميران،"هشتصد درصد"

در اين بخش از گزارش، سه دليل برای احتمال تقلب به نفع احمدي نژاد ذکر شده است. اول از راه پراکندگي بالاي آراي احمدي نژاد. آراي او از نيم درصد در شهرهاي سرباز، نيک شهر و بستک شروع و به ۵۹ درصد در بافق و ميبد مي رسد که ميزان پراکنگي آن ۸۰ درصد است؛ در حالي که مثلاً پراکندگي آراي هاشمي رفسنجاني در سطح کشور ۴۰ درصد است. نکته مهم اين جاست که هاشمي به طور معنا داري در رفسنجان [زادگاهش] و ديگر شهر هاي استان کرمان بالاست ؛ در حالي که در مقابل، آراي احمدي نژاد در اصفهان ، قم، يزد و تهران بالاتر است.

ممکن است تصور شود که در شهر هاي مذهبي آراي او بيش تر است. اما در اين تحقيق آمده است که در صورت پذيرش اين فرض با مشکل ديگري روبه رو مي شويم؛ زيرا کل آراي احمدي نژاد در ۳۲۵ حوزه کشور داراي ضريب همبستگي معنادار و مثبت است و هر جا که احمدي نژاد راي بيش تري کسب کرده است ، مشارکت افراد بيش تر بوده است . اين بدان معناست که حضور احمدي نژاد افراد جديدي را پاي صندوق هاي راي کشانده است که در صورت غيبت وي در پاي صندوق حاضر نمي شدند؛ در حالي که نيروهاي مذهبي علاقه مند به احمدي نژاد، هواداران متعصب نظام که بيش تر آن ها بر اساس تکليف شرعی به پای صندوق های رای می روند، به طور معمول در هر انتخاباتی شرکت مي کنند، چنان که تاکنون همواره چنين بوده است. پس حضور يا عدم حضور احمدي نژاد نبايد در رفتارشان تاثير داشته باشد. اين افزايش مشارکت تنها در صورتي پذيرفتني است که معتقد باشيم نيروهايي وجود دارد که صرفا به خاطر حضور احمدي نژاد درانتخابات شرکت کرده اند. آمار موجود حتی با اين فرض که راي دهندگان به احمدی نژاد از طبقات مستضعف و محروم بوده اند نيز همخوانی ندارد. گزارش به موضع جالبی اشاره کرده است که آراي بالاي احمدي نژاد در استان هاي توسعه يافته کشور باشد، چنان که در استان هاي محروم مثل ايلام و بلوچستان و... اکثريت رای دهندگان به نامزدهای ديگر راي داده اند.

راه ديگري که محقق را به احتمال بالاي تقلب رهنمون مي کند، مقايسه درصد آراي احمدي نژاد و در صد مشارکت در حوزه هاي مختلف است.

در اين بخش آمده است که بالاترين ميزان مشارکت به منطقه شميرانات با شرکت ۸۰۰ درصد [هشتصد درصد!] واجدين شرايط به دست آمده است. يعنی تعداد آرای خوانده شده هشت برابر جمعيت واجد رای دادن در اين منطقه است. اگر اين فرض را بپذيريم که چنين فاجعه آماری و انتخاباتی از آن جا رخ داده است که به دليل تابستان مردم بيش تری در کوهپايه های تهران حضور داشته و در همان جا رای داده اند باز چنين افزايش جمعيت رای دهنده ای پذيرفتنی نيست و با توجه به طبقاتی که معمولا به تفريح و حضور تفريحی در شمال تهران می پردازند، و نسبت آن ها با طبقه ای که می توانند حامی و رای دهنده به احمدی نژاد باشند، ماجرا جدی تر و باورناپذيرتر می شود.

يک کارشناس تحليل آمار ضمن تاکيد بر اين نکته که حضور بيش از ۸۵ درصد واجدين شرايط درانتخابات معمولا غير معقول است، به آرای اعلام شده برای شهرستان ري اشاره مي کند که ۲۱۶ درصد واجدين شرايط در انتخابات است. و جالب تر اين که در اين جا راي احمدي نژاد بيش از ۴۰ درصد است.

سئوال اين است که اگر مسافران تابستانی و زيارتی می توانند آمار رای را از تعداد جمعيت محل بالاتر ببرند، چگونه است که در شميران اين آرا به احمدی نژاد تخصص می يابد و در منطقه زيارتی و جنوبی شهرری تنها چهل درصدشان [ کمی کم تر از کل جمعيت واجد شرايط] به نامزدی مانند احمدی نژاد رای داده‌اند.

صندوق هايي با آرای اضافي

اين محقق آماری در تحليل علت بالابودن آرای اعلام شده برای احمدی نژاد در تهران، اشاره می کند که نهاد هاي شبه نظامی و سازماندهي شده در تهران بيش از نقاط ديگر است و به احتمال زياد اين سازمان دهی که فرمانده بسيج مقاومت پيچيده اش خوانده است، در مرحله اول انتخابات فرصت لازم را به دست نياورد تا بدان گونه عمل کند که در مرحله دوم شکل گرفت.
مقايسه آراي ۱۷ منطقه تهران نشان می دهد درصد آراي احمدي نژاد با درصد افزايش مشارکت نسبت مستقيم دارد. در منطقه شش که احمدي نژاد کم ترين راي را دارد [هفده و نيم درصد] دارد، نسبت راي ۸۴ به ۸۰ حدود ۶۷/۰ است؛ اما در منطقه هاي ۱۹ ، ۱۴ و ۱۵ که راي احمدي نژاد به ترتيب ۴۲ ، ۴۵ و ۴۸ درصد اعلام شده اين نسبت ۱۴/۱، ۸۴/۰ و ۱۷/۱ است. به گمان پژوهشگر، به جز مناطق ۶، ۲ و ۳ ، در بقيه مناطق حداقل بين ۲ تا ۴۸ هزار راي اضافي براي احمدي نژاد به صندوق ها ريخته شده است.
اين پژوهش نشان مي دهد که در انتخابات امسال آرای اعلام شده در منطقه ۶ حدود ۳۳ درصد کم تر از انتخابات ۱۳۸۰ است اما در منطقه ۱۵ در عوض ۱۷ درصد بيش تر رای به صندوق ريخته شده است که به نظر پژوهش گر آماری چنين تفاوت رفتاري مطلقا قابل توجيه و فهم نيست. به ويژه که راي دهندگان به احمدي نژاد در دور اول عمدتا نيروهاي مذهبی و معتقد به حاکميت بوده اند که همواره در انتخابات شرکت مي کنند. تنها توجيهی که می‌توان يافت وجود آرائی است که به طور طبيعی و عادی در صندوق ها ريخته نشده بلکه بودنشان تابع شرايط و امکاناتی بوده است که در بعض مناطق به وجود آمده و در پاره ای از مناطق ممکن نشده است.
بر همين پايه استدلال می توان نشان داد که در ۱۷ منطقه بررسي شده تهران حداقل ۲۸۷ هزار راي اضافي [ همگی به نفع احمدي نژاد] به صندوق ها ريخته شده است.

صندوق هايي نود درصدی

اصفهان نيز يکي از شهر هايي است که به طرزی باور نکردنی راي احمدي نژاد در ان بالا اعلام شده است، در حالي که گمانه زنی های بر اساس تجربه و سابقه نشان می داد که در اين منطقه آراي مصطفي معين به طور قطعی بالاتر از ساير نامزدهاست. اين اتفاقی است که همواره در مورد شهرها و استان های زادگاه نامزدها می افتد. در واقع، آراي استان هاي لرنشين به کروبي، استان خراسان به قاليباف، استان هاي ترک نشين به مهرعليزاده، کرمان به هاشمي، و مازندران متعلق به لاريجاني بوده و از قاعده ای کلی پيروی کرده است و فقط اصفهان در اين ميان متفاوت است. کارشناس آماری می گويد اگر اصفهان استانی دورافتاده بود يا دکتر معين چهره شناخته شده اي نبود شايد دليلی براي رفتار متفاوت اصفهاني ها پيدا می شد يا اگر احمدي نژاد هم به اصفهان ربط و رابطه ای داشت. اما در غياب همه اين دلايل محتمل تنها يک دليل جلوه گری می کند و آن امکانات گسترده گروه های شبه نظامی و نظامی در اصفهان است که از سال های پيش به دلايل سياسی اتفاق افتاده و اين منطقه را از هر جهت دارای وضعيت به خصوصی کرده است. استانی که آيت الله منتظری بلند پايه ترين مرجع ناراضی کشور از آن جاست و امام جمعه ای که قديم ترين حکم امامت را از آيت الله خمينی دريافت داشته و از پيش از پيروزی انقلاب در آن شهر اقامه نماز جماعت کرده در همين سال های اخير با اعلام ناخرسندی خود از روند امور کنار رفته است. استانی که تاسيسات نظامی و هسته ای در آن جاست و بيش ترين داوطلب را به جبهه های جنگ فرستاد و همان جا که اول جائی بود که در رژيم گذشته در آن اعلام حکومت نظامی شد و امواج انقلاب اسلامی اول از آن جا برخاست.

جدول هاي آماري نشان می دهد در صندوق هايي که بيش ترين آرا برای احمدي نژاد خوانده شده و وی در آن اکثريت مطلق دارد [۸۰ تا ۹۰ درصد آراي هر صندوق]، تعداد کل آرايش به نسبت سال ۱۳۸۰ حدود ۴۰ درصد بيش تر است؛ اما در مقابل در صندوق هايي که راي احمدي نژاد خيلي پايين است ، آراي به نسبت سال ۸۰ نه تنها افزايش ندارد که به طور ميانگين ۳۲ درصد کم تر نيز هست. احتمال دارد معنای اين تفاوت در آن باشد که ميزان مشارکت واقعی کمتر از آن بوده است که اعلام شده ولی در نهايت آرای بسته بندی شده ای به نام احمدی نژاد به صندوق ها رفته است.

بررسی آماری آرای اصفهان نشان می دهد در صندوق هائی که آراي احمدي نژاد ميان ۱۰ تا ۲۵ درصد اعلام شده، تعداد کل مشارکت نسبت به سال ۱۳۸۰ ، حدود ۵/۳۳ درصد کاهش مي يابد. در صندوق هايي که احمدي نژاد بالاتر از ۸۰ درصد راي آورده است آراي سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۰ افزايشي در حدود ۵/۳۳را نشان مي دهد که اين امر در يک شهر کاملا غير معقول به نظر مي رسد و تنها از طريق افزايش مصنوعي آرا امکان پذير است.

در نهايت پژوهشگر آماری در مورد نتيجه گيري از مطالعه موردي خود راجع به اصفهان معتقد است: در مواردي که درصد آراي احمدي نژاد بيش از ۵۰ درصد آرای ريخته شده در صندوق هاست، دست کم ۷۰ هزار راي به صندوق ها اضافه شده. اين اتفاق در تعداد زيادی از صندوق ها تکرار شده است.

همين کارشناس آماری که حاضر به افشای نام خود نيست تاکيد دارد تجزيه و تحليل آماری نتايج تفکيکی آرای انتخابات سال جاری، برای هر محقق بی طرفی قطعی می کند که سيستم مشخصی در مرحله اول انتخابات با ضريب دخالتی حدود بيست در صد و در مرحله دوم با ضريب دخالتی حدود چهل و پنج در صد توانسته است به نفع نامزد گروه های تندروها عمل کند.ضعيف ترين انتخابات ربع قرن گذشته از نظر سلامت و صحت رای شکل گرفته، گرچه می توان گفت دستگاه های ناظر به فرض بی طرفی ، به دليل پيچيدگی نوع دخالت ها و تقلب ها امکان استناد مشخص به آن را ندارند.

به نظر اين کارشناسان اگر اراده ای وجود داشته باشد که صحت و سلامت انتخابات را در آينده، حتی به وضعيت سال های قبل بازگرداند، ناگزير بايد نظارت خود را از گروه های بسيج و شبه نظامی و نهادهائی آغاز کند که با امکانات وسيع حکومتی در دست يک جناح ويژه است که در گذشته دارای سازماندهی به اين گستردگی نبود و حالا هست.

نظرات خوانندگان :

Name : بابک

E-Mail :

URL : WWW.2SAAT.TK

Date : Sat, 03 Sep 2005

چرند بود.

Name : yas

E-Mail :

URL :

Date : Sun, 04 Sep 2005

Salam . khoubin?
har chand in khabar az shoma nist , vali mishe begin chetory in amar ro az yek karshenase amaryeh majhoulolhoviye bayad ghaboul kard ?!! khode shoma in harfha ro , ro hava ghaboul mikonin? motaasefam man fekr mikardam shoma faghat riazytoun zaeeife ( jaryane ekhtelaf saatha ro

yadetoune? ) vali zaheran reshteye khodetoun ro ham , ziad balad nistin?
(albate shayad oonja faramoushesh kardin )
yek pishnahad ! shoma ham be onvane yek khabarnegare eftekharyeh rooz online , ba in rouznameye internety hamkary konid . in rouzname ,aksare khabarash mesle yeky do safhee ke shoma naghle ghol kardin bikhode !
dar zemn age mikhain naghle ghol konid khabarha ro dagh dagh bedin , na vaght o bi vaght .
bebakhshid age ziady rok harfamo zadam .


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما چیست؟

دیدار با خانم نویسنده

سه‌شنبه این هفته، ۲۱ ماه مه ۲۰۲۴ روزی ماندگار و استثنایی در زندگی من بود. در صد و چند کیلومتری پاریس، در روستایی که کوچه‌هایش از شدت اصالت ...